Σπερματέγχυση είναι η μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής κατά την οποία το σπέρμα τοποθετείται στη μήτρα με τη βοήθεια ειδικού καθετήρα. Η σπερματέγχυση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια φυσικού κύκλου ή με διέγερση των ωοθηκών για πρόκληση ωορρηξίας.

Το σπέρμα που χρησιμοποιείται προκύπτει από επιλογή του καλύτερου τμήματος από το δείγμα που δίνει ο σύντροφος και το οποίο με τη σειρά του υφίσταται ειδική επεξεργασία και ενίσχυση στο εργαστήριο. Η διαδικασία της σπερματέγχυσης είναι απλή, ανώδυνη, δεν χρειάζεται αναισθησία και μοιάζει με τη λήψη του Τεστ Παπανικολάου.

Ενδείξεις

Η σπερματέγχυση είναι κατάλληλη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σε ζευγάρια που ο άνδρας έχει ήπιες διαταραχές του σπἐρματος. Αντενδείκνυται σε περιπτώσεις με σοβαρότερα προβλήματα του σπέρματος.
  • Σε γυναίκες που υποβάλλονται σε διέγερση των ωοθηκών και πρόκληση ωορρηξίας.
  • Σε πιθανά προβλήματα στο επίπεδο του τραχήλου, όπως οι συμφύσεις και η ούλωση στο επίπεδο του τραχήλου, καταστάσεις που συνήθως παρατηρούνται μετά από επεμβάσεις στον τράχηλο για αφαίρεση βλαβών από τον ιό HPV.
  • Σε χρήση σπέρματος δότη.

Βασικές προϋποθέσεις είναι:

  • Οι σάλπιγγες της γυναίκας να είναι ανοιχτές και χωρίς συμφύσεις
  • Ο αριθμός και η ποιότητα των ωαρίων να είναι ικανοποιητικά

Ιδανικά θα πρέπει η γυναίκα να είναι κάτω των 35 ετών.

Πόσο αποτελεσματική είναι η σπερματέγχυση

Τα ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης με σπερματέγχυση είναι 10-15% ανά κύκλο, ανάλογα πάντα με το περιστατικό. Η συγκεκριμένη τεχνική έχει το πλεονέκτημα ότι είναι λιγότερο παρεμβατική από την εξωσωματική γονιμοποίηση και έχει μικρότερο κόστος.

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα

  • Αν γίνει σπερματέγχυση με διέγερση των ωοθηκών και παραχθούν πολλά ωάρια, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για πολύδυμη κύηση, καθώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε πόσα ωάρια θα γονιμοποιηθούν.
  • Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 35 ετών, και ειδικά σε αυτές που δεν έχουν μεγάλο απόθεμα ωαρίων, είναι προτιμότερη η θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης λόγω μεγαλύτερων ποσοστών επιτυχίας.

Υπάρχει όριο στις προσπάθειες σπεργματέγχυσης;

Η σπερματέγχυση σε σωστά επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε εγκυμοσύνη. Αν αυτό όμως δεν συμβεί μετά από 3-4 κύκλους είναι πιο σωστό για το ζευγάρι να καταφύγει σε άλλες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που συνήθως είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση.