Γράφει η Δρ. Τσουμπού Ιωάννα, Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος.

 

Οι συγγενείς ανωμαλίες μήτρας είναι κατασκευαστικές ανωμαλίες του σχήματος της μήτρας και εμφανίζονται στο 5% των γυναικών. Η μήτρα δημιουργείται στην εμβρυϊκή ζωή και αρχικά αποτελείται από δυο τμήματα που ενώνονται καθώς μεγαλώνει το έμβρυο. Αν η ένωση δεν είναι πλήρης τότε η μήτρα, αντί να έχει ένα ενιαίο σχήμα, είναι διχοτομημένη σε διάφορες θέσεις.

Τύποι συγγενών ανωμαλιών μήτρας

Οι πιο συχνοί τύποι είναι:

 • Διάφραγμα μήτρας (ατελές ή πλήρες)
  Η εξωτερική επιφάνεια της μήτρας είναι φυσιολογική αλλά το εσωτερικό της χωρίζεται πλήρως ή μερικώς σε δύο ενδομήτριες κοιλότητες.
 • Δίκερος μήτρα
  Η εξωτερική επιφάνεια της μήτρας εμφανίζει εγκοπή και το εσωτερικό της χωρίζεται σε δύο ενδομήτριες κοιλότητες.
 • Δίδελφυς μήτρα
  Είναι αποτέλεσμα πλήρους αποτυχίας ένωσης των δυο τμημάτων που δημιουργούν τη μήτρα με αποτέλεσμα να υπάρχουν δυο ενδομήτριες κοιλότητες και δύο τράχηλοι.
 • Μονόκερος μήτρα
  ‘Εχει αναπτυχθεί μόνο το ένα ήμισυ της μήτρας που συνδέεται με μία σάλπιγγα.

Συμπτώματα

Οι συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας μπορεί να είναι ασυμπτωματικές. Δεν φαίνεται να αποτελούν από μόνες τους παράγοντα υπογονιμότητας, αλλά μπορεί να επηρεάσουν την πορεία της εγκυμοσύνης. Συγκεκριμένα, σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο αποβολών και/ή πρόωρου τοκετού.

Γυναίκες με ιστορικό καθ’ έξιν αποβολών και πρόωρου τοκετού πρέπει να ελέγχονται για την πιθανότητα ύπαρξης συγγενών ανωμαλιών του σχήματος της μήτρας.

Διάγνωση

Το τρισδιάστατο (3D) γυναικολογικό υπερηχογράφημα αποτελεί μια απλή και αξιόπιστη μέθοδο διάγνωσης συγγενών ανωμαλιών. Πραγματοποιείται κατά προτίμηση στο 2ο μισό του κύκλου, η διάγνωση γίνεται αμέσως και δεν απαιτείται η χρήση φαρμάκων ή σκιαγραφικών.

Η υστεροσκόπηση είναι συμπληρωματική εξέταση για την επιβεβαίωση της διάγνωσης που τέθηκε με το τρισδιάστατο υπερηχογράφημα. Με αυτό τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε άμεσα το εσωτερικό της μήτρας.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση των συγγενών ανωμαλιών της μήτρας εξαρτάται από τον τύπο και το ιστορικό της γυναίκας.

 • Για γυναίκες με ιστορικό υπογονιμότητας ή/και καθ’ έξιν αποβολών που έχουν διάφραγμα μήτρας συνήθως συνιστάται υστεροσκοπική διόρθωση του διαφράγματος.
 • Η επιδιόρθωση της δίκερου μήτρας απαιτεί χειρουργείο (μητροπλαστική) και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών χωρίς αποδεδειγμένα οφέλη, άρα δεν συνιστάται.
 • Η δίδελφυς και μονόκερος μήτρα συμπεριφέρονται σαν φυσιολογικές μήτρες και δεν χρειάζονται επέμβαση.

Ενημερωθείτε από την Ιατρό