Εμβρυομητρική Ιατρική -Μαιευτική

Άδεια εκτέλεσης υπερήχων Μαιευτικής- Γυναικολογίας (Αρ. Πρωτ. Υ7α/Γ.Π.77569)
Ελληνικό Υπουργείο Υγείας

Diploma in Fetal Medicine
Fetal Medicine Foundation, UK

Εξειδίκευση στην εμβρυομητρική ιατρική
Advanced Skills Training Module in Fetal Medicine- RCOG, UK

Εξειδίκευση στη μαιευτική υψηλού κινδύνου 
Advanced Skills Training Module in Advanced Labour Ward Practice – RCOG, UK


Γυναικολογία

Εκπαίδευση και άδεια διενέργειας διαγνωστικής και θεραπευτικής κολποσκόπησης 
British Society of Colposcopy and Cervical Pathology (BSCCP), UK

Πιστοποίηση επάρκειας εκτέλεσης υπερηχογραφήματος και συμβουλευτικής για επιπλοκές αρχόμενης κυήσεως και για γυναικολογικές παθήσεις
Intermediate ultrasound modules in early pregnancy complications and in gynaecology
RCOG, UK

Πιστοποίηση εκπαίδευσης στη χειρουργική για καλήθεις νόσους
Advanced Skills Training Module in Benign Abdominal Surgery – RCOG, UK

Master of Science in Advanced Gynaecological Endoscopy
Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γυναικολογική Ενδοσκοπική Χειρουγική
University of Surrey, UK

Πιστοποίηση εξειδίκευσης στη λαπαροσκοπική χειρουργική για καλοήθεις γυναικολογικές νόσους
Advanced Skills Training Module in Benign Gynaecological Surgery: Laparoscopy – RCOG, UK

Δίπλωμα εκπαίδευσης στον οικογενειακό προγραμματισμό
Diploma of the Faculty of Family Planning, UK