Οκτώβριος 2011

Τίτλος εδικότητας Μαιευτικής και Γυναικολογίας – Μεγάλη Βρετανία

Certificate of Completion of Training in Obstetrics and Gynaecology (CCT) UK


Ιούνιος 2009

Τίτλος ειδικότητας Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Ελληνικό Υπουργείο Υγείας