Διάκριση από το Doctor Any Time

Μια μεγάλη διάκριση χάρη σε εσάς…Σας ευχαριστώ θερμά! Η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική και επιβραβεύει την προσπάθεια παροχής ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, χωρίς ατεκμηρίωτες υπερβολές.